Stol på din intuition!

Har du nogensinde haft en fornemmelse af at noget var rigtigt eller forkert men ikke handlet på det? For derefter at ærgre dig for det holdt stik – det der, vi ikke har noget bevis for at vi ved, men bare ved. Fordi noget siger os at det er sådan det er. Det er din intuition! Du må selv om hvad du kalder det, der sender de beskeder som vi kalder intuition. For mig er det Gud eller en højere magt i hvert fald. Christel Nani, spirituel lærer og intuitiv helbredsvejleder siger sådan:

Denne viden som jeg kalder vejledning eller intuition, er en gave fra Gud eller en højere magt. Når man retter sig efter den, vil den kærligt og ufejlbarligt føre en frem mod den største lykke. Det er din sjæls stemme og den bedste og hurtigste vej til varig lykke i livet er at rette sig efter den stemme.

I søndagens video beskæftiger vi os med intuitionen, dit 3. øje, det 6. chakra. Vi åbner for intuitionen. Kan du huske ordene: Se hinsides det du ser! Fra løvernes konge? Når jeg er sammen med et andet menneske kan jeg se meget mere end det personen fortæller med ord. Jeg synes det er et godt billed på at se mere end det der er tilstede i kød og blod.

Se videoen om 6. chakra og åbn for din intuition:

6. video i serien om de 7 chakraer

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.